W świetle wojny – oblicza literatury międzynarodowej

 

Wielkie nadzieje i wielkie oczekiwania niesie ze sobą okres wojenny. Czar goryczy i chwil optymizmu. W takim świecie żyli i funkcjonowali na co dzień ludzie po Młodej Polsce. Dokładnie, jakie nastroje panowały na arenie międzynarodowej można dowiedzieć się z podręcznika dla uczniów trzecich klas szkoły średniej o nazwie ”Oblicza epok 3.2”, w formie podstawowej i rozszerzonej. Jest to swego rodzaju książkowa kontynuacja hierarchii epok.

 

 

Literatura wojenna

 

Swoim zakresem obejmuje zarówno okres II wojny światowej, jak i okres okupacji przez wrogie narody: Sowietów i Niemców. Często pojawiają się wzmianki o ich łagrach, gettach i obozach koncentracyjnych. Epokę charakteryzują dzieła literackie związane z natarciami zbrojnymi, jak i z już wspomnianym życiem zwyczajnych ludzi w tych ekstremalnych czasach. Tworzone treści są natury realistycznej albo refleksyjnej. Tematy życia, przetrwania, śmierci, przemijania i odnoszące się do apokalipsy. Nie zabrakło również utworów dodających otuchy oraz bojowych, nastrajających do walki.

 

Czołowymi przedstawicielami tej epoki są: Krzysztof Kamil Baczyński, Aleksander Kamiński, Witold Zalewski, Jerzy Zagórski, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Szczepański, Hanna Krall, Tadeusz Borowski, Zbigniew Jasiński, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Miron Białoszewski, którzy tworzyli w najeżdżanej Polce oraz Julian Tuwim, Witold Gombrowicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Ksawery Pruszyński, którzy tworzyli na emigracji i Arkady Fiedler. Najważniejszych fragmentów dzieł większości tych autorów niewątpliwie nie brakuje w publikacji ”Oblicza epok 3.2”. Najbardziej cennymi książkami z tamtych czasów są: ”Kamienie na szaniec”, ”Dywizjon 303”, ”Pamiętnik z powstania warszawskiego”, ”Inny świat”, ”Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 

 

Wojna a współczesność

 

W celu większego uwrażliwienia i większego zrozumienia nastolatków na tematy wojny, w książce ”oblicza epok 3.2 (tania książka i szybka wysyłka!)” zastosowano liczne odniesienia do współczesności, ukazanie, gdzie w dzisiejszych czasach jeszcze zagadnienia wojny są poruszane. Ciekawe komentarze i pojęcia kluczowe oraz pytania – zadania w danym temacie ułatwiają uczniom wnikliwą analizę i interpretację danego utworu bądź utworów.

 

  Wielkie nadzieje i wielkie oczekiwania niesie ze sobą okres wojenny. Czar goryczy i chwil optymizmu. W takim świecie żyli i funkcjonowali na co dzień ludzie po Młodej Polsce. Dokładnie, jakie nastroje panowały na arenie międzynarodowej można dowiedzieć się z podręcznika dla uczniów trzecich klas szkoły średniej o nazwie ”Oblicza epok 3.2”, w formie podstawowej…